Psykologi Katarina Kiiskinen

Psykolog Katarina Kiiskinen

Välkommen! På denna sida hittar du information om mina psykologtjänster!

Jag är en finlandssvensk legitimerad psykolog, verksam i Åbo, Finland. Jag erbjuder samtalsterapi i Åbo eller via videokontakt. Mitt arbetssätt präglas av Intensiv dynamisk korttidsterapi, ISTDP (Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy) och jag utbildar mig för tillfället till ISTDP-terapeut i Göteborg med Liv Raissi (2017-2020).

Jag erbjuder även utbildningar och workshops för organisationer kring olika teman. För tillfället ligger mitt intresse vid målmedveten träning som sätt för färdighetsinlärning. Jag har även erfarenhet av att föreläsa och hålla workshops om exempelvis inlärningspsykologi, eller att bemöta svåra handledningssituationer i organisationer. Ta kontakt om utbildning/workshop här!

 

När söka hjälp?

Gemensamt för orsakerna till att man söker sig till psykolog är att något orsakar psykiskt lidande och smärta, kanske redan under längre tid. Ofta har man redan prövat på olika egna knep och strategier, men märker att man behöver professionell hjälp och stöd för att överkomma svårigheterna.

Som legitimerad psykolog har jag tystnadsplikt och skyldighet att skriva patientjournal (Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, §16 och §17).

 

Former för träffarna

kari-shea-hbRipyKueC8-unsplash%2Bstol.jpg

Samtalsterapi

Inom ramen för psykologisk samtalsterapi kan vi undersöka problemen på djupet och finna vägen till ett bättre mående.

Vanligen inleds samtalsterapin med en längre, tvåtimmars session, s.k. provterapi. Detta för att bilda oss en gemensam förståelse av problemen och inleda arbetet med det samma. Efter detta fortsätter träffarna vanligtvis en gång i veckan. Dessa träffar kan vara 1-1,5 timmar långa, beroende på exempelvis hur ofta vi träffas. Samtalsterapin kan också förverkligas genom videokontakt.

Observera att jag inte erbjuder FPA-stödd psykoterapi.

stil-WDNRd72gF4s-unsplash%2Bblockterapi.jpg

Blockterapi

Om du exempelvis bor längre borta och har svårt att träffas regelbundet kan vi också komma överens om så kallad blockterapi, som är ett ofta effektivt sätt att arbeta terapeutiskt.

Då kommer vi överens om längre sessioner under två eller tre dagar. Inom dessa kan vi också ha två längre sessioner per dag med lunchpaus emellan.

En längre (1,5-2 h) uppföljningsträff bokas också till den nära framtiden.

med%2Bkarta%2Bi%2Bskogen%2BPhoto%2Bby%2BDaniel%2BGonzalez%2Bon%2BUnsplash.jpg

Enskild konsultation

Om du vill kan du också komma på en enskild konsultation. Arbetssättet är då ytligare och kan innebära att kartlägga styrkor och utmaningar och fundera på alternativ. Fokus är då inte på att förstå dina problem djupare eller inleda vårdarbete, varför det är bra att vi båda är medvetna om detta från början.

 
cathal-mac-an-bheatha-cvRKmOp_fl4-unsplash+f%C3%A5t%C3%B6lj3.jpg

Hur går träffarna till?

Du tar kontakt via kontaktformuläret och vi kommer överens om första träff. Träffarna är alltid minst en timme långa, för att effektivera kontakten. Den första träffen får gärna en vara längre (1,5-2 h) så kallad provterapi.

I början

I början går vi först igenom praktiska saker som har med träffarna att göra. Efter detta får du fylla ett frågeformulär som kartlägger ditt mående och som gör att jag kan följa med hur ditt mående utvecklas. Efter det frågar jag vilket det inre problemet är som du önskar få hjälp med.


Lägga märke till

Efter att vi tillsammans hittat fokus och förståelse för de problem du vill ha hjälp med och hur vi kan möta dem, kan vi börja lägga märke till vilka saker som påverkar det du vill ha hjälp med. Det kan handla om att lägga märke till känslor, tankar och ångest här-och-nu , och hur dessa gestaltar sig i kroppen.


Närma sig känslorna

Vi strävar till att känna igen de sätt på vilka du har lärt dig att skydda dig från känslor och den ångest de väcker. Vi försöker förstå hur dessa sätt varit nödvändiga och ser vad de medför idag. Om du vill kan vi se om vi kan göra något annorlunda genom se på de underliggande känslorna i lämplig takt.


Reglerar ångest

Att möta och känna jobbiga känslor kan kännas skrämmande, och det är orsaken varför man kan sakna en professionell persons hjälp. Vi reglerar vid behov denna ångest om den blir för stark, exempelvis om den gör det råddigt att tänka. På så sätt lär du dig sätt att reglera din ångest. Vi anpassar takten enligt vad du behöver.


Skapar förståelse

På detta sätt skapar vi oss småningom en bild över din inre värld och de olika tillvägagångssätten som varit typiska för dig för att skydda dig. Genom att vi närmar oss och lär känna de underliggande känslorna kan du få större insikter och självmedkänsla för de områden som tidigare var källor till skam eller självkritik. På så sätt kan du känna en större handlingskraft. Erfarenheten gör att du kan ha större tillgång till din styrka och ditt välmående.